(1)
Ballen Rodriguez, J. S. Filosofia Literaria Y teorìa mimètica. Franciscanum 2023, 65.