Ballen Rodriguez, J. S. (2023) «Filosofia literaria y teorìa mimètica», Franciscanum, 65(179). doi: 10.21500/01201468.6019.